Ce este cartea tehnica a constructiei?

Cartea tehnica a constructiei reprezinta toate documentele tehnice privind proiectarea, executare, exploatarea si urmarirea in timp a comportarii in exploatare a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia.

Verificarea componentei structurale a acesteia se va face conform legislatiei aplicabile in vigoare – HG nr. 343/2017,HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora, Legea 50/1991, Legea 10/1995, cu completarile si modificarile ulterioare.

Este obligatoriu ca un imobil sa aiba cartea tehnica a constructiei?

 Conform HG nr. 343/2017 – modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora cartea tehnica a constructie este OBLIGATORIE pentru orice tip de constructiei. Aceasta este predata proprietarului spre pastrare si completare o data cu receptia imobilului.

Cine intocmeste cartea tehnica a constructiei?

Cartea tehnica se intocmeste de catre constructor/dezvoltator/investitor.

Cand  se definitiveaza cartea tehnica?

Inainte de semnarea procesului verbal de receptie finala.

Ce cuprinde cartea tehnica a constructiei?

Aceasta contine toate documentele, evenimentele si datele necesare pentru a putea identifica si determina starea tehnica si evolutia in timp a cladirii.

Aceasta are urmatoarea componenta:

 1. Fisa de date sintetice.
  2. Capitolul A: Documentatia privind proiectarea.
  3. Capitolul B: Documentatia privind executia.
  4. Capitolul C: Documentatia privind receptia.
  5. Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp.
  6) Jurnalul evenimentelor.